Snoeiwerkzaamheden N65

In opdracht van Rijkswaterstaat vinden van 24 oktober tot medio december snoeiwerkzaamheden plaats langs de N65. Ter hoogte van de werkzaamheden blijft telkens 1 rijstrook van de N65 beschikbaar.

Om de mogelijke overlast voor weggebruikers tot een minimum te beperken, zullen de snoeiwerkzaamheden op- en rond kruisingen in een verkeersluwe periode plaatsvinden, veelal in het weekend. Door de werkzaamheden blijven de monumentale bomen langs de N65 in een goede conditie en wordt de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd.

Continue reading →