Verwerking takhout en stamhout

Na de verrichte arbeid van het rooien / snoeien van bomen blijft er altijd takhout / stamhout over. Dit kan afgevoerd worden als dit gewenst wordt.


Wij beschikken over de juiste materialen om dit te kunnen afvoeren. Het kan ook zijn dat u zelf wensen heeft betreft het afvoeren van het takhout / stamhout, dit horen wij dan graag aan tijdens de vrijblijvende offerte opname.

Emmers Boomrooierij & Boomverzorging