Bosbouw / Bosonderhoud

Door onze ervaring in bosbouw zijn wij goed in staat om uw laan, singel of bosperceel netjes en vakkundig aan te pakken. Als u een bosperceel hebt en u weet niet goed wat u ermee aan moet, komen wij altijd voor een, geheel vrijblijvend, advies langs. Wilt u daarbij een plan van aanpak is dat ook mogelijk. Dingen zoals:
Onze bosbouw werkzaamheden zijn heel uiteenlopend. Wij kunnen singels of bospercelen dunnen en zo nodig geheel afzetten. Wij kunnen de takken of stamhout verwijderen en de stobben eruit halen, zodat u een mooi eindresultaat krijgt. Welke soort bomen er staan is voor ons geen probleem. Wij zagen alle soorten hout: van loofhout tot naaldhout.

Het handmatig vellen van bomen met hulp van een Mobiele / rups kranen)

Emmers Boomrooierij & Boomverzorging
Emmers Boomrooierij & Boomverzorging